top of page

1902 bouw silo en turbine

 

 

Na grote overstromingen van de Dijle in 1891 legde het provinciebestuur alle moleneigenaars aanpassingen aan alle stuwen en sluizen op. De hertogin van Arenberg zag op tegen deze kosten en verkocht in 1902 de molen aan haar pachter: Victor Van Doren.
Nog datzelfde jaar werden beide stuwen gerenoveerd, de beide waterwielen vervangen door een krachtige waterturbine van de firma Schneider-Jaquet (Straatsburg) en het silogebouw gebouwd.

In 1907 begon men met de productie van elektriciteit, aanvankelijk voor de verlichting van de maalderij, maar uiteindelijk bouwde men een elektriciteitsnet uit in het hele dorp.

1968
1983
1985
bottom of page