top of page

Samenhuizen

 

 

Rond het molenerf zijn 9 woningen gecreëerd waar in totaal 20 mensen wonen.
Elke woning kan autonoom werken, maar in de molen zijn er ook dingen die we delen. Een wasmachine, een auto, ...
We hebben elk een keuken, maar we eten soms samen: bv. tijdens onze maandelijkse werkdag als we het terrein onderhouden.
We hebben samen een paardenstal, waar nu onze fietsen, tuingereedschap en allerhande staan.
We hebben samen een bakhuis waar we regelmatig brood, pizza of speculaas bakken.
We hebben samen een boomgaard, kippen, een ezel, een bloementuin, kruidentuintjes,...

Wil je meer informatie over co-housing of samenhuizen?

Surf naar: www.samenhuizen.be .

Bewoners

In het voorjaar van 2021 moest de molengemeenschap afscheid nemen van 2 mensen, die vanaf het begin op de molen woonden.

Bert Jaspers overleed op 28 maart. Ter herinnering aan hem plantten we een treurwilg bij de zitbank aan de vistrap.

Relinde Baeten stierf op de molen op 19 april. De kerselaar, die de molenbuurt schonk, hebben we in de boomgaard geplant.

We wonen nu met 20 mensen op de molen. Mensen van verschillende generaties. De oudsten zijn nu met pensioen. De jongste is nog een baby. Er tussenin: kleuters, kinderen, tieners, pubers, twintigers, dertigers, veertigers. Mannen en vrouwen. Getrouwd, samenwonend of single. Sommigen zijn eigenaar van hun woning, anderen huren.

Molenvergadering en werkdagen

 

Om het samenhuizen vorm te geven hebben we ook 2 formele gezamenlijke momenten.
Op de maandelijkse molenvergadering bespreken we alles wat het samenhuizen aangaat en plannen we de volgende werkdag.
Elke maand werken we samen op een zaterdag aan het onderhoud van het 1,5 ha grote terrein: wilgen knotten in de winter, gras maaien en hagen snoeien in de zomer, ..

Vzw Molen van Rotselaar

 

Uiteindelijk hebben we ook een rechtspersoon, de vzw Molen van Rotselaar. Deze vzw verenigt de eigenaars en bewoners van delen van de Molen van Rotselaar die er actief zijn.
Formeel is het de vzw die de Molenfeesten inricht, maar eigenlijk zijn het de bewoners die dat doen, samen met familie, vrienden en vrijwilligers van Ecopower.
De vzw heeft in 2009 het bakhuis van de Molen in bruikleen genomen en vanaf 2016 ook de maalderij.

bottom of page