Samenhuizen

 

 

Rond het molenerf zijn 9 woningen gecreëerd waar in totaal 23 mensen wonen.
Elke woning kan autonoom werken, maar in de molen zijn er ook dingen die we delen. Een wasmachine, een auto, ...
We hebben elk een keuken, maar we eten soms samen: bv. tijdens onze maandelijkse werkdag als we het terrein onderhouden.
We hebben samen een paardenstal, waar nu onze fietsen, tuingereedschap en allerhande staan.
We hebben samen een bakhuis waar we regelmatig brood, pizza of speculaas bakken.
We hebben samen een boomgaard, kippen, een ezel, een bloementuin, kruidentuintjes,...

Wil je meer informatie over co-housing of samenhuizen?

Surf naar: www.samenhuizen.be .

Bewoners

We wonen nu met 23 mensen op de molen. Mensen van verschillende generaties. De oudsten neigen naar de 65. De jongsten zijn nog kleuters. Er tussenin: kinderen, tieners, pubers, twintigers, dertigers, veertigers. Mannen en vrouwen. . Getrouwd, samenwonend of single. Sommigen zijn eigenaar van hun woning, anderen huren.

Minstens één maal per jaar komen alle mede-eigenaars van de Molen samen om het onderhoud van de gemeenschappelijke delen te bespreken en andere onderwerpen die de eigenaars aanbelangen.

Molenvergadering en werkdagen

 

Om het samenhuizen vorm te geven hebben we ook 2 formele gezamenlijke momenten.
Op de maandelijkse molenvergadering bespreken we alles wat het samenhuizen aangaat en plannen we de volgende werkdag.
Elke maand werken we samen op een zaterdag aan het onderhoud van het 2 ha grote terrein: wilgen knotten in de winter, gras afrijden en hagen snoeien in de zomer, ..

Vzw Molen van Rotselaar

 

Uiteindelijk hebben we ook een rechtspersoon, de vzw Molen van Rotselaar. Deze vzw verenigt de eigenaars en bewoners van delen van de Molen van Rotselaar die er actief zijn.
Formeel is het de vzw die de Molenfeesten inricht, maar eigenlijk zijn het de bewoners die dat doen, samen met familie, vrienden en vrijwilligers van Ecopower.
De vzw heeft in 2009 het bakhuis van de Molen in bruikleen genomen en vanaf 2016 ook delen van de maalderij.